कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका कारण भिसा र आवास अनुमति सम्बन्धी फ्रान्स एवं पोर्चुगल सरकारले गरेका विशेष व्यवस्थाहरू सम्बन्धी सूचना !