कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न पोर्चुगलमा वस्नुहुने नेपाली नागरिकहरूको जानकारीको लागि पोर्चुगल सरकारले नेपाली भाषामा उपलव्ध गराएका जानकारीहरू: