(MRP)मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) का लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र, फोटोको विवरण र राहदानी दरखास्त फाराम भर्ने तरिका(MRP)

राहदानी दरखास्त फारामको लागि यहां क्लिक (Click) गर्नु होला


राहदानी दरखास्त फाराम भर्ने तरिका जान्नको लागि यहां क्लिक (Click) गर्नु होला

फ्रान्स, पोर्चुगल, एण्डोरा र मोनाकोमा बसोवास गर्दै आउनु भएका नेपाली नागरिकहरुको राहदानीको म्याद १ वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा वा म्याद भुक्तान भइसकेको भए आवश्यक कागजात तथा तोकिएको शुल्क राजदूतावासमा बुझाएपछि नयाँ राहदानीको लागि सिफारिससाथ राहदानी विभाग, काठमाण्डौमा पठाइने र राहदानी प्राप्त भएपछि सम्बन्धितलाई बुझाइने वा हुलाकबाट पठाइने छ । सोको लागि निम्न कागजात आवश्यक पर्छः

नयाँ राहदानीको लागि वा राहदानी नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजात र अन्य विवरणः

 • रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति; ।
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको एक प्रति फोटोकपी;
 • पुरानो राहदानीको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि (पाना १, २, ३ र ३१ को प्रतिलिपि);
 • ६ महिनाभित्र खिचेको तल उल्लिखित विवरणअनुसारका रङ्गीन फोटाहरू ४ प्रति;
 • निम्नानुसारको राहदानी दस्तूर राजदूतावासको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरेको वा राजदूतावासमा नगदै बुझाएको रसिद;
 •  बयस्क आवेदकको लागि युरो 120/-।
   दश वर्ष (१०) वर्षमुनिको नाबालकको हकमा युरो ६०/- ।
   राहदानी हराएमा, पाना च्यातेमा, केरमेट गरेमा वा अरू कुनै प्रकारले राहदानीमा क्षति पुगेको भए डबल दस्तुर लाग्नेछ (युरो १२०/- को २४०/- र युरो ६०/- को १२०/-)।
   राहदानी हराएको भए हराएको क्षेत्रको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिइ सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । तर हराएको राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेको भए प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्न जरूरी छैन;

 • नेपाली बाबुका विदेशमा जन्मेका बच्चालाई पहिलो पटक राहदानी जारी गर्दा बच्चाको जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) र बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कल र राहदानीको प्रतिलिपि;
 • फ्रान्स, पोर्चुगल, एण्डोरा र मोनाकोमा बसोबास गरेको प्रमाण (Residency Proof) वा उल्लिखित देशहरूमा आवासीय भिसा (लामो वा छोटो अवधिको) प्राप्त गरेको प्रमाण।

राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रको लागि संलग्न गर्नुपर्ने फोटोको विवरण

राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रको लागि संलग्न गर्नु पर्ने फोटोको विवरण तल लेखिएअनुसाको हुनुपर्छ । तल उल्लिखित मापदण्ड बमोजिमको फोटो मात्र राहदानीका लगि गाह्य हुन्छ । फोटो सम्बन्धी विवरण राहदानी विभाग, काठमाण्डौको वेवसाइट http://nepalpassport.gov.np/ बाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

 • फोटोः ६ महिना भित्र खिचेको र रंगिन हुनुपर्छ ।
 • आकारः ४५ मि.मी. X ३५ मि.मी. (लम्बाइ र चौडाइ) अर्थात ४.५ से.मी. X ३.५ से.मी. (लम्बाइ र चौडाइ) हुनुपर्छ ।
 • पृष्ठभूमिः सादा र हलुका रंग भएको हुनुपर्छ ।
 • अवस्थिति(Pose): पूर्ण रुपमा अगाडि फर्केको, दुवै कान देखिने, क्यामेरा तर्फ हेरेको, टाउको पूरा र काँधको केही भाग देखिने, छायां (Shadow) नदेखिने, रातो आंखा (Red
  eye) नभएको, साथमा अरु व्यक्ति नभएको, मुख हल्का बन्द भएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको हुनुपर्छ ।
 • स्वरुप(Image) को स्थिति: फोटोमा अनुहारले ७० देखि ८० प्रतिशत भाग ढाकेको हुनुपर्छ ।
 • गुणस्तर प्रष्ट (Sharp focused): उच्च गुणस्तरको, नखुम्चिएको, मसी वा दाग धब्बा नलागेको, स्तरीय कागजमा तथा उच्च Resolution मा छापिएको
 • चश्मा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा: आंखा प्रष्ट देखिने, मसिनोफ्रेम, प्रकाश परावर्तन (Reflection) नभएको तथा शिशा रंगीन नभएको
 • शिरपोश: विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी कारण वाहेक टाउकोखुला हुनुपर्ने